Catalan English French Italian Spanish

Advertència legal

Normativa aplicable a l'exercici de la professió de l'advocat a les web:

www.cgae.es
www.cicac.org
www.icavor.cat

Objecte i contingut web: (www.caldesadvocats.com)

Aquesta web té caràcter informatiu. La informació inclosa, no constitueix assessorament i el seu ús és responsabilitat exclusiva de l'usuari.

Aquesta pàgina web és propietat de Ferran Brugalada i Riu, la reproducció, còpia, ja sigui parcial o total,distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb els continguts i la informació d'aquesta pàgina web sense haver obtingut l'expressa autorització del titular, és una infracció de la normativa aplicable que té com a conseqüència les corresponents sancions legalment establertes.

El titular de la web es reserva el dret d'actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir-hi l'accés, ja sigui temporalment o definitivament, sense advertiment prèvia.

L'ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'usuari de la pàgina web i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta advertència legal, en el moment d'accedir a la web.

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb aquesta advertència legal. En aquest sentit queda prohibit utilitzar les dades de contacte amb finalitats comercials.