Catalan English French Italian Spanish

Consulta els nostres serveis.

Dret civil PBadvocats

Dret civil

"El dret civil és el conjunt de normes que regulen les relacions jurídiques entre de les persones físiques i jurídiques."

- Accedir

Dret de família divorci

Dret de família i persona

"El dret de família que regula les conseqüències jurídiques de la relacions de família, provinents del matrimoni i del parentiu"

- Accedir

Sample Image

Dret d'obligacions i contractes i dret de coses i béns

"Dret d'obligacions i contractes i dret de coses i béns. Dret Bancari."

- Accedir

Dret penal

Dret penal

"Delictes en l'àmbit de la família. Delictes econòmics i contra el patrimoni. Delictes de circulació d'automòbil... "

- Accedir

Sample Image

Dret mercantil

"Assessorament de les empreses i de les pymes són cada cop més àmplies per això, els oferim els nostres serveis, posant especial èmfasi en la forma jurídica societària més adhient a cada cas concret."

- Accedir

Sample Image

Altres serveis

"Gestoria, assegurances, arrendaments, comunitats de propietaris, contractes de compraventa..."

- Accedir