Catalan English French Italian Spanish

El dret civil és el conjunt de normes que regulen les relacions jurídiques entre de les persones físiques i jurídiques, protegint la persona i els seus interessos tant a nivell moral com patrimonial. L'objecte del dret civil és regular, en exclusivitat, la persona, la família, les relacions patrimonials i la successió hereditària.El Dret civil comprèn:

1) Dret de les persones: veure Dret de família i de les persones.

2) Dret d'obligacions i contractes i dret de coses i béns.